Jenkovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jenkovce — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji vo východnej časti Východoslovenskej nížiny, 109 m n. m.; 423 obyvateľov (2021). Na štvrtohorných riečnych uloženinách vznikol rovinatý reliéf. Územie je odlesnené. V katastri obce sa nachádza prameň kyselky.

Obec je písomne doložená v roku 1288 ako Vngh Inke, Jenke, v rokoch 1300, 1333, 1366 Jenke, v roku 1427 Jeke, Jekow, v rokoch 1551, 1573 Jenke, 1773, 1786 Jenke, v roku 1808 Jenke, Jenkowce, v rokoch 1863 – 13 Jenke, 1920 – 39 Jenkovce, 1939 – 45 Jenke, v roku 1945 Jenkovce.

Patrila lastomírskym zemanom, od 16. stor. viacerým šľachticom. Okolo roku 1573 obyvatelia prestúpili na protestantizmus (reformovanú vieru). V roku 1789 tam bolo zriadené rímskokatolícke kaplánstvo a od roku 1810 samostatná farnosť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, roľníctvom, povozníctvom, tkáčstvom a výšivkárstvom.

Archeologické nálezy: osídlenie gávskej kultúry a nález meča z mladšej bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa (1852 – 55, na mieste staršieho zo 14. stor. a dreveného zrubového z 1793 – 94, rekonštruovaný začiatkom 21. stor.), neoklasicistický kostol reformovanej cirkvi (1903 – 04), bývalý klasicistický kaštieľ (začiatok 19. stor., prestavaný v 20. stor.) s parkom (založený v 1. polovici 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 18. apríla 2023.

Jenkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jenkovce