Jenkovce

Text hesla

Jenkovce — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji vo vých. časti Východoslovenskej nížiny, 109 m n. m.; 430 obyvateľov (2018). Rovinné odlesnené územie. V katastri obce sa nachádza prameň kyselky. Obec písomne doložená 1288 ako Vngh Inke, Jenke, 1300, 1333, 1366 Jenke, 1427 Jeke, Jekow, 1551, 1573 Jenke, 1773, 1786 Jenke, 1808 Jenke, Jenkowce, 1863 – 13 Jenke, 1920 – 39 Jenkovce, 1939 – 45 Jenke, 1945 Jenkovce. Patrila lastomírskym zemanom, od 16. stor. viacerým šľachticom. Okolo 1573 obyvatelia prestúpili na protestantizmus (reformovanú vieru). R. 1789 tam bolo zriadené rímskokatolícke kaplánstvo a od 1810 samostatná farnosť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, roľníctvom, povozníctvom, tkáčstvom a výšivkárstvom. Archeologické nálezy: osídlenie gávskej kultúry a nález meča z mladšej bronzovej doby. Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa (1852 – 55, na mieste staršieho zo 14. stor. a dreveného zrubového z 1793 – 94, rekonštruovaný začiatkom 21. stor.), neoklasicistický kostol reformovanej cirkvi (1903 – 04), bývalý klasicistický kaštieľ (začiatok 19. stor., prestavaný v 20. stor.) s parkom (založený v 1. polovici 19. stor.).

Text hesla

Jenkovce — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji vo vých. časti Východoslovenskej nížiny, 109 m n. m.; 430 obyvateľov (2018). Rovinné odlesnené územie. V katastri obce sa nachádza prameň kyselky. Obec písomne doložená 1288 ako Vngh Inke, Jenke, 1300, 1333, 1366 Jenke, 1427 Jeke, Jekow, 1551, 1573 Jenke, 1773, 1786 Jenke, 1808 Jenke, Jenkowce, 1863 – 13 Jenke, 1920 – 39 Jenkovce, 1939 – 45 Jenke, 1945 Jenkovce. Patrila lastomírskym zemanom, od 16. stor. viacerým šľachticom. Okolo 1573 obyvatelia prestúpili na protestantizmus (reformovanú vieru). R. 1789 tam bolo zriadené rímskokatolícke kaplánstvo a od 1810 samostatná farnosť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, roľníctvom, povozníctvom, tkáčstvom a výšivkárstvom. Archeologické nálezy: osídlenie gávskej kultúry a nález meča z mladšej bronzovej doby. Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa (1852 – 55, na mieste staršieho zo 14. stor. a dreveného zrubového z 1793 – 94, rekonštruovaný začiatkom 21. stor.), neoklasicistický kostol reformovanej cirkvi (1903 – 04), bývalý klasicistický kaštieľ (začiatok 19. stor., prestavaný v 20. stor.) s parkom (založený v 1. polovici 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 15. júla 2018.

Jenkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jenkovce