jazyková situácia

Text hesla

jazyková situácia — všeobecný spoločenský stav, v ktorom sa príslušné jazyky nachádzajú a vyvíjajú na určitom území (v krajine, teritóriu) v určitom časovom období a v určitých politických, sociálnych a kultúrnych podmienkach, napr. jazyková situácia vo Francúzsku, súčasná jazyková situácia na Slovensku, jazyková situácia v Európskej únii a jej budúcnosť alebo jazyková situácia v Južnej Amerike. Jazyková situácia je všeobecnejší pojem než komunikačná situácia predstavujúca súbor okolností, za ktorých sa odohráva rečová činnosť a ktoré túto činnosť spoluvytvárajú a ovplyvňujú (komunikačná udalosť, partneri komunikácie).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková situácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-situacia