jazyková poradňa

Text hesla

jazyková poradňa — služba v oblasti jazykovej kultúry poskytovaná širokej verejnosti pracovníkmi Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV telefonickou, listovou a novšie i elektronickou formou a formou rozhlasového vysielania (od 1971 sa ňou zaoberajú pracovníci oddelenia jazykovej kultúry a terminológie). Poradenstvo sa najčastejšie týka pravopisu, výslovnosti, skloňovania a časovania, významu, pôvodu a správnosti utvárania slov, vhodnosti ich použitia v určitom kontexte, správnosti štylizácie viet a súvetí ap. Verejne sa jazyková poradňa začala vysielať 1947 v Československom rozhlase v Bratislave (resp. od 1991 v Slovenskom rozhlase, dnes Rozhlas a televízia Slovenska), spočiatku (1947 – 48) ju viedli pracovníci Jazykovedného odboru Matice slovenskej v Martine (rubrika Hovoríte správne?), od 1952 pracovníci JÚĽŠ SAV (1956 – 2003 sa vysielala relácia s názvom Jazyková poradňa, od 2003 rubrika Slovenčina na slovíčko). Staršie príspevky jazykovej poradne vyšli knižne pod názvom Jazyková poradňa (1957 – 68, 5 zväzkov) a v publikáciách Jazyková poradňa odpovedá (1988) a Spytovali ste sa (2017). V súčasnosti sú príspevky jazykovej poradne uverejňované v časopise Kultúra slova a predovšetkým vo webovej databáze.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková poradňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-poradna