jazyková kritika

Text hesla

jazyková kritika — metajazyková aktivita zameraná na odstraňovanie jazykových chýb vo verejných prejavoch a na zvyšovanie ich celkovej úrovne. Jej účastníkmi sú bežní používatelia jazyka aj odborníci. Odborná jazyková kritika sa opiera o teoreticky podložené kritériá hodnotenia, ktoré sú totožné s kodifikačnými kritériami a kritériami rečovej kultúry. V súlade s teoretickými východiskami jazykovej kritiky buď inklinuje k puristickému posudzovaniu prejavov (→ purizmus), alebo k tolerantnejšiemu nazeraniu na ne.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková kritika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-kritika