jazyková bariéra

Text hesla

jazyková bariéra

1. dorozumievacia prekážka vyplývajúca z rozličnosti jazykov alebo jazykových útvarov (napr. nárečí);

2. v sociolingvistike nízka úroveň zvládnutia spisovného jazyka; → jazykový kód.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyková bariéra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazykova-bariera