Jazernica

Text hesla

Jazernica — obec v okrese Turčianske Teplice v Žilinskom kraji v strede Turčianskej kotliny, 460 m n. m.; 319 obyvateľov (2018). Pahorkatinné a rovinné odlesnené územie. Obec písomne doložená 1360 ako Zernouch melleke, 1361 Zarnouchamelleke, Sarnoczamelky, 1417 Jezernicha, 1422 Jezernicz, 1423 Jezermiche, 1446 Jezernice, 1534 Jezernicza, 1773, 1786 Jezernicza, 1808 Jezernicz, Jezernice, 1863 Jezernic, 1873 – 82 Jezernic és Markovic, 1888 – 1907 Jezernicmarkovic, 1913 Márkfalva, 1920 Jazernica-Markovice, 1927 Jazernica. Patrila Tybovi, predkovi rodu Jezernickovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po 1863 bola k Jazernici pričlenená obec Markovice (písomne doložená 1412 ako Markfalua, 1554 Markowicz, 1773 Márkovicze, Markovicze, 1786 Markowicza, 1808 Markovicze, 1863 Markovic; patrila Trnovskovcom a od 15. stor. Markovickovcom), ktorého súčasťou bola obec Danková (písomne doložená 1293 ako Dankfelde). Archeologické nálezy z eneolitu, žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej bronzovej doby a slovanské sídlisko. Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Anny Samotretej a sv. Barbory (1. polovica 15. stor., obnovený 1517, v interiéri neskorogotický hlavný oltár sv. Anny Samotretej a sv. Barbory, 1517), renesančná kúria (2. polovica 16. stor., upravená v 20. stor.).

Text hesla

Jazernica — obec v okrese Turčianske Teplice v Žilinskom kraji v strede Turčianskej kotliny, 460 m n. m.; 319 obyvateľov (2018). Pahorkatinné a rovinné odlesnené územie. Obec písomne doložená 1360 ako Zernouch melleke, 1361 Zarnouchamelleke, Sarnoczamelky, 1417 Jezernicha, 1422 Jezernicz, 1423 Jezermiche, 1446 Jezernice, 1534 Jezernicza, 1773, 1786 Jezernicza, 1808 Jezernicz, Jezernice, 1863 Jezernic, 1873 – 82 Jezernic és Markovic, 1888 – 1907 Jezernicmarkovic, 1913 Márkfalva, 1920 Jazernica-Markovice, 1927 Jazernica. Patrila Tybovi, predkovi rodu Jezernickovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po 1863 bola k Jazernici pričlenená obec Markovice (písomne doložená 1412 ako Markfalua, 1554 Markowicz, 1773 Márkovicze, Markovicze, 1786 Markowicza, 1808 Markovicze, 1863 Markovic; patrila Trnovskovcom a od 15. stor. Markovickovcom), ktorého súčasťou bola obec Danková (písomne doložená 1293 ako Dankfelde). Archeologické nálezy z eneolitu, žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej bronzovej doby a slovanské sídlisko. Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Anny Samotretej a sv. Barbory (1. polovica 15. stor., obnovený 1517, v interiéri neskorogotický hlavný oltár sv. Anny Samotretej a sv. Barbory, 1517), renesančná kúria (2. polovica 16. stor., upravená v 20. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 14. júla 2018.

Jazernica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazernica