jazdný pruh

Text hesla

jazdný pruh — časť dopravného pruhu vyznačená vodorovnou dopravnou značkou. Počet jazdných pruhov sa stanovuje podľa intenzity dopravy. Osobitné jazdné pruhy predstavujú pripojovací alebo odbočovací jazdný pruh a vyhradený jazdný pruh (napr. pre vozidlá verejnej dopravy alebo jazdný pruh pre pomalé vozidlá).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdný pruh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdny-pruh