jazdný odpor

Text hesla

jazdný odpor — sila, ktorý pôsobí proti pohybu vozidla. Je výslednicou všetkých čiastkových druhov odporu, ktoré sú napr. pri automobile odpor prostredia (vzduchu), odpor valenia kolies, odpor zotrvačných síl pôsobiacich na vozidlo pri jeho zrýchľovaní, odpor stúpania pri jazde vozidla do kopca a odpor na háku v prípade ťahania prívesu. Poznanie hodnoty jazdného odporu, resp. priebehu jeho závislosti od rýchlosti je potrebné na stanovenie inštalovaného výkonu dopravného prostriedku.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdný odpor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdny-odpor