jazdná súprava

Text hesla

jazdná súprava — zostava vozidiel vytvorená z jedného alebo z viacerých ťažných vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel. Rozlišuje sa prívesová (ťažné vozidlo spojené s prívesom), návesová (ťažné vozidlo spojené s návesom), kombinovaná (ťažné vozidlo spojené s návesom a s prívesom) a špeciálna jazdná súprava (preprava veľkorozmerných nákladov).

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdná súprava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdna-suprava