Javorinka

Text hesla

Javorinka — vodný tok v sev. časti Slovenska, pravostranný prítok Bielej vody (Białky); dĺžka 19,3 km, rozloha povodia 66 km2. Pramení na sev. svahoch Vysokých Tatier vo výške okolo 2 250 m n. m., tečie sev. smerom, na krátkom úseku (2 km) tvorí hranicu s Poľskom, kde vo výške 804 m n. m. ústi do Bielej vody.

Zverejnené v novembri 2013.

Javorinka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javorinka-0