Javorie

Text hesla

Javorie — najvyšší vrch geomorfologického celku Javorie, 1 044 m n. m. Vznikol vypreparovaním odolných andezitov z okolitých, menej odolných sopečných hornín. Juž. od Javoria je vojenský výcvikový priestor Lešť.

Zverejnené v novembri 2013.

Javorie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javorie