Jávania

Text hesla

Jávania

1. vlastným menom Wong Jawa, Tiyang Jawi — národnosť tvoriaca väčšinu obyvateľstva Indonézie (42 %, 2010). Na Jáve tvoria asi 70 % obyvateľstva (žijú najmä v strede a na východe ostrova). Okrem toho žijú i na Sumatre, Kalimantane a Sulawesi, menšie skupiny v celej Indonézii (spolu asi 80 mil.), mimo Indonézie aj v Suriname, Singapure, Holandsku, Saudskej Arábii, vo Východnom Timore, v Austrálii, Novej Kaledónii a Malajzii. Predkovia Jávanov začali prichádzať na ostrov pravdepodobne 2000 pred n. l. z kontinentálnej časti juhových. Ázie a od začiatku n. l. boli pod silným kultúrnym vplyvom Indie. Na ostrove vytvorili niekoľko významných štátnych útvarov (spočiatku buddhistických, od 2. polovice 15. stor. moslimských), od začiatku 17. stor. bolo ich územie prevažne pod holandským vplyvom (až do 1945; → Jáva). Jávania sa zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom (hlavnou plodinou je ryža), chovom domácich zvierat (byvoly, kozy, hydina), významný je aj rybolov. Vysokú úroveň majú tradičné remeslá (zhotovovanie a farbenie textílií, → batik, výroba keramiky, striebrotepectvo, rezbárstvo, garbiarstvo a i.), výtvarné umenie a architektúra (→ indonézska architektúra, → indonézske výtvarné umenie), divadlo (→ indonézske divadlo, → tieňové divadlo wayang kulit), tanec, hudba (→ indonézska hudba) i literatúra (→ jávska literatúra). Dominantným náboženstvom je sunnitský islam (jeho vyznávači sa delia na ortodoxnú vetvu santri – najmä obchodníci a remeselníci, a ľudovú vetvu abangan – dedinské obyvateľstvo; → indonézske náboženstvá), časť Jávanov vyznáva kresťanstvo. Jávania hovoria jávskym jazykom (jávčinou), väčšina z nich je však dvojjazyčná (okrem materčiny ovláda aj indonézštinu);

2. súhrnné označenie všetkého obyvateľstva Jávy, ktoré tvoria tri hlavné národnosti, a to vlastní Jávania (význam 1), Sunďania (žijú najmä na západe ostrova) a Madurčania (na východe ostrova), dve malé etniká Tenggeri a Badujovia, ďalej Betawiovia, ako aj prisťahovalci z rozličných častí Indonézie žijúci najmä v oblasti Jakarty a i. veľkých miest. Tenggeri bývajú vyčleňovaní aj ako osobitá etnografická skupina Jávanov, pretože hovoria dialektom jávčiny, žijú však oddelene od vlastných Jávanov vo východnej časti ostrova a nevyznávajú islam, ale zmes animizmu, buddhizmu a hinduizmu. Badujovia bývajú vyčleňovaní ako osobitá etnografická skupina Sunďanov, pretože hovoria archaickým dialektom sundčiny, žijú však vo vnútrozemí v horských oblastiach na západe ostrova a vyznávajú zmes animizmu, buddhizmu a hinduizmu, sami sa však považujú za buddhistov. Betawiovia, pôvodné obyvateľstvo Jakarty (ich pomenovanie je odvodené od historického názvu Jakarty Batavia), sú potomkami rôznych etník žijúcich v 17. stor. v oblasti súčasnej Jakarty, hovoria jakartskou indonézštinou/malajčinou nazývanou aj betawijský jazyk a vyznávajú najmä islam. Spoločným interetnickým komunikačným jazykom všetkých Jávanov je indonézština.

Zverejnené v novembri 2013.

Jávania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/javania