Jarila

Text hesla

Jarila, aj Jarilo — v staroslovanskej mytológii boh jari, úrody a plodnosti; jeho kult bol rozšírený u východných a južných Slovanov, neskôr bol pod vplyvom pravoslávia nahrádzaný svätým Jurajom (u južných Slovanov takzvaný zelený Juraj). Mýtus predstavoval Jarilu ako krásneho mladíka, ktorý bol uväznený v podsvetí, čím svet upadol do zimy. Po úteku na čiernom koni odomkol zlatým kľúčom nebo i zem a prostredníctvom padnutej rosy zabezpečil plodnosť zeme. Vo folklórnej tradícii v Bielorusku bol spodobený ako mládenec na bielom koni, v bielom plášti, s vencom z kvetín a so snopom obilia, v Rusku ho predstavovala figúra starca, ktorá bola na konci dňa vynesená na pole a tam pochovaná. Sviatok Jarilu sa slávil na jar. Mýtus podobný Jarilu sa spájal aj so suzdaľským Jarunom a s pomoranským bohom jari a vojny Jarovítom.

Zverejnené v novembri 2013.

Jarila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarila