jardang

Text hesla

jardang [turkménsky] — forma georeliéfu utváraná činnosťou vetra a koróziou najmä v slabo spevnených sedimentárnych horninách (ílovce, prachovce, bridlice) predovšetkým v arídnych a semiarídnych oblastiach; vyvýšenina pretiahnutá v smere prevládajúceho vetra. Jardangy môžu byť až niekoľko kilometrov dlhé a niekoľko sto metrov vysoké (megajardangy), ale aj vysoké iba niekoľko centimetrov (mikrojardangy).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 24. júna 2018.

Jardang [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jardang