Jarabina

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jarabina, Oriabyna — obec v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji na južnom okraji Ľubovnianskej vrchoviny, 587 m n. m.; 919 obyvateľov; 51,6 % slovenskej, 31,7 % rusínskej národnosti (2021). Územie je budované horninami flyšu v pieskovcovom vývoji a horninami bradlového pásma, má vrchovinný až hornatinný reliéf. V katastri obce sa nachádza tiesňava – chránený prírodný výtvor Jarabinský prielom.

Obec je písomne doložená v roku 1329 ako Ewer, 1342 Yerubina, 1360 Zombach, 1364 Jerubina, 1408 Gyrem alebo nemecky Zumbach, Sombach, v rokoch 1808, 1863 Jarembina, Jarabina, 1873 – 1902 Jarembina, 1907 – 13 Berkenyéd, v roku 1920 Jarembina, v rokoch 1927 – 48 Jarabina, Orjabina, v roku 1948 Jarabina.

Pôvodne bola osídlená nemeckými osadníkmi, neskôr rusínskymi obyvateľmi. Patrila panstvu Ľubovňa. V rokoch 1412 – 1772 bola v poľskom zálohu. Obyvatelia sa zaoberali drotárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z paleolitu a praveku, zaniknutá stredoveká dedina (13. stor.), nálezy z neskorého stredoveku (13. – 16. stor.).

Stavebné pamiatky: barokový gréckokatolícky Chrám Narodenia Presv. Bohorodičky (1803 – 1809, upravený 1869, 1894, 1895, 1995 a 2012), východne od kostola zrubový ľudový dom (1924 – 1926).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Jarabina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jarabina