Janovík

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Janovík — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji v severnej časti Košickej kotliny v doline Torysy, 230 m n. m.; 385 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi horninami pokrytými riečnymi nánosmi Torysy a svahovými hlinami, má rovinný a pahorkatinný reliéf, je odlesnené.

Obec je písomne doložená v rokoch 1330, 1332 ako Jan, 1351, 1406 Iwan, v roku 1430 Jaan, 1498 Jan, 1507 Jany, 1600 Jan, Janoczka, Jano, v rokoch 1747, 1749 Janovik, v roku 1773 Janocska, Janowik, 1786 Janocschka, Janowik, 1808 Jánocska, Janowík, v rokoch 1863 – 73 Jánocska, 1877 – 82 Jánoska, 1888 – 1902 Jánocska, 1907 – 13 Jánoska, v roku 1920 Janovík.

Pôvodne patrila Budunovi z ďurkovskej vetvy rodu Abovcov, v 15. stor. šľachticom z Ruskova a Rozhanoviec, v 2. polovici 16. stor. Pacotovcom, od 17. stor. Stáraiovcom a Péčiovcom. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a povozníctvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z praveku a neskorého stredoveku (13. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (1975).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Janovík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janovik