Jánovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jánovce, Jánosháza — obec v okrese Galanta v Trnavskom kraji v západnej časti Podunajskej roviny medzi vodnými tokmi Čierna voda a Malý Dunaj, 121 m n. m.; 492 obyvateľov, 77,9 % slovenskej, 18,5 % maďarskej národnosti (2021). Na riečnych nánosoch sa vyvinul rovinný reliéf, územie je prevažne odlesnené, miestami sa zachovali zvyšky lužného lesa.

Obec založili v roku 1792 v chotári obce Veľké Úľany Pálfiovci, písomne je doložená v roku 1808 ako Jánosháza vel Apácza-Körmösd, v rokoch 1863 – 1907 Jánosháza, v roku 1913 Dunajánosháza, 1920 Jánošovce, v rokoch 1927 – 38 Janovce, Jánosháza, 1938 – 45 Dunajánosháza, 1945 – 48 Janovce, Jánosháza, 1948 – 92 Janovce, v roku 1993 Jánovce.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 45 bola súčasťou Maďarska.

Stavebné pamiatky: Kaplnka Ružencovej Panny Márie (1925).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Jánovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janovce