Jankovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jankovce — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v doline potoka Oľka na pomedzí Ondavskej vrchoviny a Laboreckej vrchoviny, 178 m n. m.; 267 obyvateľov (2021). Územie je budované mäkšími flyšovými horninami, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené, miestami sú hrabové a bukové porasty.

Obec je písomne doložená v rokoch 1543, 1548 ako Jankowcz, v roku 1567 Jankoc, Jankocz, 1601 Jankocz, 1773 Jankocz, Jankowcse, 1786 Jankócz, Jankowze, 1808 Jankócz, Jankowce, v rokoch 1863 – 1902 Jankóc, 1907 – 13 Jánosvölgye, v roku 1920 Jankovce.

Patrila Drugetovcom, od 18. stor. Almášiovcom a od 19. stor. Lukovčovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky klasicistický Kostol najsvätejšieho tela a krvi Pána (1769 – 70, opravovaný v 20. stor., rekonštruovaný 2003, znovuvysvätený 2004), vojenský cintorín z obdobia 1. svetovej vojny (čiastočne zachovaný, súčasť obecného cintorína).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 3. apríla 2023.

Jankovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jankovce