Janeček, Vladimír

Text hesla

Janeček, Vladimír, 2. 11. 1933 Kamenice, okres Praha-východ, ČR – 12. 11. 2014 Liptovský Mikuláš — slovenský generál. Od 1952 pedagóg Vojenskej odbornej leteckej školy v Liptovskom Hrádku, 1952 – 53 náčelník organizačného oddelenia, 1953 – 60 učiteľ zbrojnej skupiny, 1960 – 67 starší učiteľ učebnej skupiny rádiolokácie, 1967 – 70 náčelník učebnej skupiny kybernetiky, 1970 – 73 náčelník oddelenia pre rozvoj učebného procesu, 1973 – 74 náčelník školského oddelenia, 1974 – 77 zástupca náčelníka školy pre vedeckú a učebnú činnosť. R. 1987 – 91 náčelník (rektor) Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši; 1985 profesor, 1987 generálmajor, 1988 DrSc. R. 1991 odišiel do výsluhového dôchodku a pôsobil ako emeritný profesor vo Vojenskej akadémii (teraz Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika) v Liptovskom Mikuláši, bol garantom študijného odboru andragogika a vedného odboru teória vyučovania vojensko-odborných predmetov; 2000 Dr. h. c. Vojenskej akadémie. Autor desiatok pôvodných vedeckých a odborných publikácií a článkov, autor a spoluautor 7 vysokoškolských učebníc a 46 monografií, napr. Didaktická technika a vyučovacie stroje vo vojenskom vyučovaní (1976), Ekonometrie a elektronika v didaktice vysokých vojenských škol (1984) a Vybrané problémy edukácie vojenského profesionála: technológia vojenského vyučovania a výcviku (2006), ako aj Výkladového slovníka základných pojmov z pedagogiky, psychológie a sociológie (2007).

Zverejnené v novembri 2013.

Janeček, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/janecek-vladimir