Jamník

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jamník — obec v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji v severnej časti Liptovskej kotliny pod svahmi Západných Tatier, 695 m n. m.; 484 obyvateľov (2021). V kotline na náplavových kužeľoch je mierne modelovaný reliéf, v Západných Tatrách na horninách kryštalinika hornatinný a glaciálny reliéf. S narastaním nadmorskej výšky prechádzajú smrekové lesy do kosodreviny a alpínskych lúk.

Obec je písomne doložená v roku 1346 ako Jemnek, 1360 Yemnik, 1536 Jamnik, Jemnyk, v rokoch 1540, 1571 – 73 Jennyk, v roku 1600 Jamnik, Jemnyk, v rokoch 1773, 1786, 1808, 1863 – 1913 Jamnik, v roku 1920 Jamník.

Od polovice 14. stor. patrila obec zemanom zo Sv. Petra, v 15. – 19. stor. zemanom z Podturne. V rokoch 1866 a 1906 vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovčiarstvom a od 2. polovice 19. stor. aj murárstvom.

Stavebné pamiatky: neoklasicistický evanjelický a. v. kostol (1906/07).

V katastri sa nachádza prírodná rezervácia Švihrová (vyhlásená 1986, rozloha 5,6 ha), v ktorej sa chránia rašelinové fytocenózy s chránenými druhmi rastlín.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jamník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jamnik-0