Jamník

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jamník — obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji v Hornádskej kotline, 460 m n. m.; 1 187 obyvateľov (2021). Územie je budované paleogénnymi flyšovými horninami, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené, v južnej časti chotára sú smrekové a borovicové lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1277 ako Yempnik, 1287 Jemnuk, 1305 Gemnik, 1309 Yempnyk, 1311 Ympnyk, 1327 Jemnik, v rokoch 1331, 1336, 1342 Jemnyk, v roku 1773 Jamnik, Jamnick, 1786 Jamnik, 1808 Jamnik, Jamník, v rokoch 1863 – 1902 Jamnik, 1907 – 13 Szepesárki, v roku 1920 Jamník.

Obec pôvodne patrila Spišskému hradu, od roku 1441 mestu Levoča (definitívne od 1453). Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a roľníctvom.

Archeologické nálezy: sídlisko z neskorej kamennej doby s kanelovanou keramikou, sídliská badenskej a pilinskej kultúry, sídliská z mladšej bronzovej doby, púchovskej kultúry, mladšej rímskej doby, raného (9. – 10. stor.), vrcholného (11. stor.) a neskorého stredoveku (13. – 15. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja (pôvodne gotický z 1. polovice 14. stor., renesančne prestavaný začiatkom 17. stor., rozšírený 1951).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jamník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jamnik