Jalšovík

Text hesla

Jalšovík — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na Krupinskej planine v doline potoka Jalšovík, 348 m n. m.; 185 obyvateľov (2018); miestne časti: Dolný Jalšovík, Horný Jalšovík. Mierne členité, prevažne odlesnené územie, na strmších svahoch enklávy dubových lesíkov.

Obec písomne doložená 1418 ako Jelsouk, 1446 Utraque Elsko, 1470 Elsok, Felsewelsok, 1488 Jelsok, 1526 Elsok utraque, 1542 Also Alsok, Felsew Alsok, 1578 Also Jalsok, Felseo Jalsok, 1773 Alsok, Jalssowik, 1786 Alschok, Jalssowec, Jalssowik, 1808 Alsó-Alsók és Felső-Alsók, Jalssowík, 1902 – 13 Bozókalsók, 1920 Jalšovík. Vyvinula sa z Dolného a Horného Jalšovíka. Horný Jalšovík koncom 16. stor. zanikol a začiatkom 19. stor. bol obnovený ako osada. R. 1808 – 1902 bola obec rozdelená na Dolný (doložený 1863 – 1900 Alsóalsók) a Horný Jalšovík (1863 – 1900 Felsőalsók), ktoré boli 1902 zlúčené do jednej obce. Obec patrila panstvu Bzovík, neskôr viacerým zemianskym rodom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výšivkárstvom, tkaním plátna a výrobou hustých, tzv. hontianskych paličkovaných čipiek.

Text hesla

Jalšovík — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na Krupinskej planine v doline potoka Jalšovík, 348 m n. m.; 185 obyvateľov (2018); miestne časti: Dolný Jalšovík, Horný Jalšovík. Mierne členité, prevažne odlesnené územie, na strmších svahoch enklávy dubových lesíkov.

Obec písomne doložená 1418 ako Jelsouk, 1446 Utraque Elsko, 1470 Elsok, Felsewelsok, 1488 Jelsok, 1526 Elsok utraque, 1542 Also Alsok, Felsew Alsok, 1578 Also Jalsok, Felseo Jalsok, 1773 Alsok, Jalssowik, 1786 Alschok, Jalssowec, Jalssowik, 1808 Alsó-Alsók és Felső-Alsók, Jalssowík, 1902 – 13 Bozókalsók, 1920 Jalšovík. Vyvinula sa z Dolného a Horného Jalšovíka. Horný Jalšovík koncom 16. stor. zanikol a začiatkom 19. stor. bol obnovený ako osada. R. 1808 – 1902 bola obec rozdelená na Dolný (doložený 1863 – 1900 Alsóalsók) a Horný Jalšovík (1863 – 1900 Felsőalsók), ktoré boli 1902 zlúčené do jednej obce. Obec patrila panstvu Bzovík, neskôr viacerým zemianskym rodom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výšivkárstvom, tkaním plátna a výrobou hustých, tzv. hontianskych paličkovaných čipiek.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

citácia

Jalšovík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalsovik