Jalšovík

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jalšovík — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na Krupinskej planine v doline potoka Jalšovík, 348 m n. m.; 189 obyvateľov (2021); miestne časti: Dolný Jalšovík, Horný Jalšovík. Územie je budované andezitovými tufmi pokrytými zvetraninami, má mierne členitý reliéf, je prevažne odlesnené, na strmších svahoch sú enklávy dubových lesíkov.

Obec je písomne doložená v roku 1418 ako Jelsouk, 1446 Utraque Elsko, 1470 Elsok, Felsewelsok, 1488 Jelsok, 1526 Elsok utraque, 1542 Also Alsok, Felsew Alsok, 1578 Also Jalsok, Felseo Jalsok, 1773 Alsok, Jalssowik, 1786 Alschok, Jalssowec, Jalssowik, 1808 Alsó-Alsók és Felső-Alsók, Jalssowík, v rokoch 1902 – 13 Bozókalsók, v roku 1920 Jalšovík.

Obec sa vyvinula z Dolného a Horného Jalšovíka. Horný Jalšovík koncom 16. stor. zanikol a začiatkom 19. stor. bol obnovený ako osada. V rokoch 1808 – 1902 bola obec rozdelená na Dolný (doložený 1863 – 1900 Alsóalsók) a Horný Jalšovík (1863 – 1900 Felsőalsók), ktoré boli v roku 1902 zlúčené do jednej obce. Obec patrila panstvu Bzovík, neskôr viacerým zemianskym rodom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výšivkárstvom, tkaním plátna a výrobou hustých, tzv. hontianskych paličkovaných čipiek.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jalšovík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalsovik