Jalovec

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jalovec — obec v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji v doline potoka Handlovka v severovýchodnej časti Hornonitrianskej kotliny na styku s pohorím Žiar, 351 m n. m.; 566 obyvateľov (2021). Územie je budované druho- a treťohornými horninami, má prevažne pahorkatinný reliéf prechádzajúci do vrchoviny, je väčšinou odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1156 ako Ilut, 1235 Ylouch, 1325 Ilus, 1430 Alloc, 1773 Jalovecz, Jalowetz, 1786 Jalowecz, 1808 Jalovecz, v rokoch 1863 – 1907 Jalovec, v roku 1913 Parlag, v rokoch 1920 – 74, v roku 1990 Jalovec.

V 13. stor. patrila obec Dobakovcom, potom panstvu Bojnice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec, v 16. stor. výrobou metiel z prútia, v polovici 19. stor. šindľov a obručí z brezového dreva, neskôr fujár a píšťaliek pre bačov. V 15. – 16. stor. tam boli sklárske pece, v roku 1749 tam Pálfiovci založili skláreň a 1831 vápenku. V rokoch 1975 – 90 bola obec pričlenená k obci Ráztočno.

Archeologické nálezy: osídlenie pravdepodobne lengyelskej a lužickej kultúry.

Stavebné pamiatky: Kaplnka Panny Márie (1927).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jalovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalovec-0