Jalovec

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jalovec — obec v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji v doline Jaloveckého potoka v severnej časti Liptovskej kotliny pod svahmi Západných Tatier, 700 m n. m.; 311 obyvateľov (2021). V kotline na náplavových kužeľoch je pahorkatinný až vrchovinný reliéf, v oblasti Západných Tatier silno členitý reliéf. Územie je zalesnené (prevažne smrekovým lesom).

Obec je písomne doložená v roku 1317 ako Jaloch, 1391 Ilochfeu, 1474 Yalocz, 1479 Jallowcz, 1515 Jelowecz, v rokoch 1536 – 1600 Jalowecz, 1773, 1786 Jalocz, Jalowecz, v roku 1808 Jalócz, Jalowec, v rokoch 1863 – 1913 Jalóc, v roku 1920 Jalovec.

Vznikla v chotári obce Bobrovec, v 15. stor. patrila zemanom z Trsteného, od 16. stor. Bánovcom (do 1848). Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a prácou v lesoch. Začiatkom 20. stor. sa tam rozšírili tkáčstvo, kováčstvo, debnárstvo, kolárstvo a výroba drevených predmetov.

Archeologické nálezy: nálezy bronzových predmetov z mladšej laténskej doby.

Stavebné pamiatky: drevená zvonica (1871).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jalovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalovec