Jakušovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jakušovce — obec v okrese Stropkov v Prešovskom kraji v Ondavskej vrchovine, 290 m n. m.; 40 obyvateľov (2021). Územie je budované paleogénnymi flyšovými horninami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne zalesnené (prevaha bukových a dubových lesov).

Obec je písomne doložená v roku 1430 ako Ipwagasa, 1454 Jakobswaga, 1557 Sequuntur Rutheni, Jakwssowecz, 1567 Jakossowcz, 1600 Jakusoc, 1610 Jakusocz, 1651 Jakusocz, Rutthenorum, 1773 Jakusocz, Jackussowcze, 1786 Jakuschocz, 1808 Jakusocz, Jakussowce, v rokoch 1863 – 1902 Jakusóc, 1907 – 13 Jakabvölgye, v roku 1920 Jakušovce.

Vznikla na zákupnom práve medzi rokmi 1410 – 30. Pôvodne patrila panstvu Stropkov, od 16. stor. ju vlastnili Dežöfiovci, v 19. stor. Keglevičovci. V roku 1944 bola sčasti vypálená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, povozníctvom a prácou v lesoch.

Stavebné pamiatky: neskorobarokový gréckokatolícky Chrám Panny Márie ochrankyne (okolo 1790) s drevenou zvonicou (koniec 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jakušovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakusovce