Jakubovany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jakubovany — obec v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji v severnej časti Liptovskej kotliny pod svahmi Západných Tatier, 715 m n. m.; 370 obyvateľov (2021). Na náplavových kužeľoch vychádzajúcich zo Západných Tatier vznikol pahorkatinný až vrchovinný reliéf, v severnej časti katastra sú smrekové lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1474 ako Jakabfalva, v rokoch 1536 – 1600 Jakwbowen, Jakuboweni, Jakubowani, 1540, 1571 – 73 Jakubowen, 1580 – 89 Jakwbowan, v roku 1773 Jakabfalva, Jakubowany, 1786 Jakabfalwa, Jakubowani, 1808 Jakabfalva, Jakubowany, v rokoch 1863 – 1913 Jakabfalu, 1920 – 46 Jakuboväny, v roku 1946 Jakubovany. V roku 1924 k nej bola pričlenená obec Hôra (doložená 1549 ako Huora, 1580 – 89 Huora, Hwora, 1600 Huora, 1773 Huora, Hwora, 1786 Huora, 1808 Hora, Huora, 1863 – 1913 Hóra, 1920 – 24 Hôra; patrila miestnym zemanom). V 14. – 15. stor. existovala v katastri dnešnej obce osada Javor (doložená 1360 ako Jauor, 1487 Jawor, 1492 predium Jawor).

Jakubovany patrili v 15. a 16. stor. zemanom z Podturne a Ponkrácovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z eneolitu, sídlisko badenskej kultúry, zaniknutá stredoveká dedina Javor (14. – 15. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 29. marca 2023.

Jakubovany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubovany-0