Jakubovany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jakubovany — obec v okrese Sabinov v Prešovskom kraji v doline Jakubovianskeho potoka v Spišsko-šarišskom medzihorí, 400 m n. m.; 947 obyvateľov (2021). Územie je budované horninami vnútrokarpatského flyšu, má pahorkatinný reliéf s vystupujúcimi vápencovými bradlami bradlového pásma, je čiastočne odlesnené, v severnej časti sa vyskytujú smrekové a jedľové porasty.

Obec je písomne doložená v roku 1332 ako Jacobi, 1366 Jacapfolua, 1395 Jacobfolua, 1401 Lengeliacabfolwa, 1447 Jacabfalua, 1527 Jacabfalua, 1540 Jacobowen, 1600 Jakabfalua, 1773 Jakabfalva, Jacabs-Dorff, Uherske Jakubowecz, 1786 Jakabfalwa, Jakobsdorf, Uherské Jakubowce, 1808 Magyar-Jakabfalva, Jakobsdorf, Uherské Jakubowce, Uherské Jakubowany, Jakubovjany, v rokoch 1863 – 1902 Magyarjakabfalu, 1907 – 13 Magyarjakabfalva, v roku 1920 Jakubovany, Jakuboviany, v rokoch 1927 – 48 Jakuboviany, v roku 1948 Jakubovany.

Obec založil Jakub nazývaný Poliak v chotári Šarišských Sokoloviec, v 15. – 16. stor. patrila zemanom z Úpora, Zápoľskovcom, Baranovcom, Vernerovcom, Tordaiovcom, Melcerovcom a od 2. polovice 16. stor. mestám Sabinov a Prešov. V 18. stor. tam mali majetky Péčiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca (pôvodne gotický z 1320, barokovo prestavaný 1716, klasicisticky upravený 1856, veža secesne upravená 1913).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 29. marca 2023.

Jakubovany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubovany