Jakubov rebrík

Text hesla

Jakubov rebrík — podľa Starého zákona (1M 28,12) rebrík, ktorý videl vo sne biblický patriarcha Jákob. Postavený bol na zemi, jeho vrchol sa dotýkal neba a zostupovali a vystupovali po ňom Boží anjeli. Symbol zjavenia Boha (teofánie), v Novom zákone v Evanjeliu podľa Jána (Jn 1,51) symbol spojenia ľudí s Bohom. Častý motív kresťanskej ikonografie.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubov rebrík [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubov-rebrik