Jakubov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jakubov — obec v okrese Malacky v Bratislavskom kraji pri riečke Malina v západnej časti Záhorskej nížiny, 154 m n. m.; 1 736 obyvateľov (2021). Na nivných usadeninách, terasových štrkopieskoch a viatych pieskoch vznikol rovinný reliéf. Územie je čiastočne odlesnené, v južnej časti je pokryté borovicami, miestami je porastené jelšou, dubom a agátom.

Obec je písomne doložená v roku 1460 ako Jacabfalwa, 1773 Jacobi Villa, Jakabfalva, Jakobsdorff, Jakuben, 1786 Jakabfalwa, Jakobsdorf, Jakubow, 1808 Jakabfalva, Jakobsdorf, Jakubowá, v rokoch 1863 – 82 Jakabfalva, 1888 – 95 Jakabfalu, 1898 – 1907 Jakabfalva, v roku 1913 Nagyjakabfalva, 1920 Jakubové, Jakubov, 1927 Jakubov.

Patrila Serédiovcom a plaveckému panstvu (Malacky). Obyvatelia sa zaoberali prácou v lesoch a poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: osídlenie z mezolitu, neolitu, eneolitu, badenskej kultúry, bronzovej a laténskej doby, sídlisko z rímskej doby a zo stredoveku. Náhodný nález bronzovej kopije z bronzovej doby na dne vodnej nádrže.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Filipa a Jakuba (pôvodne neskororenesančný z 1641, upravený 1769, úplne neogoticky prestavaný 1903), socha Panny Márie (19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 29. marca 2023.

Jakubov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubov