Jakubiná

Text hesla

Jakubiná — vrch na Slovensku, druhý najvyšší vrch Západných Tatier vo výraznom skalnom hrebeni Otrhance vybiehajúcom z hlavného hrebeňa na juhu medzi záverom Račkovej doliny a Jamníckej doliny, 2 194 m n. m. Budovaný prvohornými kryštalickými horninami. Obľúbený cieľ turistov s výhľadom na všetky strany.

Popis ilustrácie

Jakubiná (2 194 m n. m.), pohľad z vrchu Klin

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubiná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubina