Jakubany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jakubany — obec v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji v eróznej doline potoka Jakubianka na pomedzí Spišsko-šarišského medzihoria a Levočských vrchov, 610 m n. m.; 2 841 obyvateľov (2021). Územie je budované ílovcami a pieskovcami vnútrokarpatského flyšu, má prevažne vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené. V chotári sa vyskytujú sírne pramene.

Obec je písomne doložená v roku 1408 ako Alsowiakabuagasa, Felsewiakabuagasa, 1498 Jacobi, 1808 Jakubján, Jakabfalva, Jakobsau, Jakobau, Jakubany, Jakubjany, 1863 Jakabfalva, Jakubjan, v rokoch 1873 – 88 Jakubján, 1892 – 1913 Szepesjakabfalva, 1920 – 48 Jakubiany, v roku 1948 Jakubany.

V rokoch 1412 – 1772 bola obec v poľskom zálohu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pastierstvom a do 2. polovice 19. stor. aj drevorubačstvom, uhliarstvom a voziarstvom (1760 – 1870 tam bola vysoká pec a hámre, ktoré spracúvali železnú rudu).

Stavebné pamiatky: secesný gréckokatolícky Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla (1904 – 11, navrhol staviteľ Ján Nepomuk Bobula), klasicistická kúria (50. roky 19. stor.), viaceré pamiatky ľudového staviteľstva – drevené zrubové súkromné domy z 1. polovice 20. stor.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jakubany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubany