Jakovlev, Alexandr Sergejevič

Text hesla

Jakovlev, Alexandr Sergejevič, 1. 4. 1906 Moskva – 22. 8. 1989 tamže — sovietsky letecký konštruktér. R. 1927 – 31 študoval na leteckom inštitúte (dnes Vojenská letecká akadémia N. E. Žukovského a J. A. Gagarina) v Moskve, potom pracoval ako inžinier v leteckom závode v Moskve, kde 1932 založil leteckú konštrukčnú kanceláriu, 1935 jej hlavný, 1956 generálny konštruktér, 1940 – 46 zástupca ľudového komisára (viceminister) leteckého priemyslu ZSSR, 1946 generálplukovník letectva, 1946 člen korešpondent, 1976 akademik Akadémie vied ZSSR. Naprojektoval celý rad lietadiel. Známe sú jeho stíhačky Jak-1, Jak-3, Jak-7 a Jak-9 nasadené v 2. svetovej vojne, 1945 konštruktér prvého sovietskeho prúdového lietadla Jak-15, civilných dopravných prúdových lietadiel Jak-40 a Jak-42, školských a výcvikových lietadiel Jak-11, Jak-18 a Jak-52, ako aj akrobatického lietadla Jak-50. Nositeľ viacerých vysokých štátnych vyznamenaní.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakovlev, Alexandr Sergejevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakovlev-alexandr-sergejevic