Jahodná

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jahodná, Eperjes — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji na agradačnom vale Malého Dunaja v Podunajskej rovine, 113 m n. m.; 1 654 obyvateľov; 16,3 % slovenskej, 80,5 % maďarskej národnosti (2021). Na usadených riečnych štrkoch Dunaja vznikol rovinný reliéf, územie je prevažne odlesnené, len pozdĺž tokov sa zachovali lužné lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1539 ako Eperyes, 1773 Eperjes, 1786 Eperiesch, v rokoch 1808, 1863 – 1907 Eperjes, v roku 1913 Pozsonyeperjes, 1920 Bratislavský Eperješ, v rokoch 1927 – 38 Eperjes, 1938 – 45 Pozsonyeperjes, 1945 – 48 Eperjes, v roku 1948 Jahodná.

Pôvodne patrila panstvu Šintava (Thurzovcom, od 1640 Esterháziovcom), od roku 1817 panstvu Bernolákovo. V roku 1825 tam bola otvorená jednotriedna rímskokatolícka škola. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, roľníctvom, povozníctvom, rybárstvom a mlynárstvom. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku, 1960 – 90 k nej bola pričlenená obec Dunajský Klátov.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1747, vysvätený 1750, prestavaný 1882), významná technická pamiatka kolový mlyn na Malom Dunaji (19. stor., zrekonštruovaný 1999); technické pamiatky: mlyn, píla a dom mlynára (okolo 1920).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 29. marca 2023.

Jahodná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jahodna