Jahn, Helmut

Popis ilustrácie

Helmut Jahn, James R. Thompson Center, Chicago, interiér, 1985

Text hesla

Jahn [ján], Helmut, 4. 1. 1940 Norimberg — americký architekt nemeckého pôvodu. Študoval v Nemecku a v USA. Jeho diela sa vyznačujú výrazným eklekticizmom. Spája v nich rozličné, často protichodné motívy (tradičné i exotické), hojne používa citácie z dejín architektúry i z kultúry 20. stor. Zrealizoval viacero vizuálne príťažlivých stavieb, v ktorých uplatnil moderné technológie a estetiku high-tech. Pre jeho diela je charakteristický silný výraz, expresívny pohyb architektonických hmôt aj isté napätie súvisiace s kombinovaním rozličných motívov. Významnú úlohu zohrávajú farba a svetlo. Navrhuje najmä výškové administratívne budovy – mrakodrapy a verejné stavby (napr. letiská, vládne budovy). K jeho najvýznamnejším realizáciám v USA patria mrakodrap Xerox Center v Chicagu (1977 – 80), 701 Fourth Avenue South office building v Minneapolise (1984), James R. Thompson Center v Chicagu (1985), State of Illinois Center v Chicagu (1985) a i., v Európe mrakodrap Messeturm vo Frankfurte nad Mohanom (1988 – 90) a Sony Center na Potsdamer Platz v Berlíne (2000). Významná je aj jeho pedagogická činnosť, prednášal architektúru na viacerých školách vo svete.

Zverejnené v novembri 2013.

Jahn, Helmut [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jahn-helmut