jadro priehrady

Text hesla

jadro priehrady — stavebné tesniaca časť kamenitých a heterogénnych zemných priehrad umiestnená v strede telesa priehrady. Zhotovuje sa najmä z plastických materiálov (íl, hlina). Zapúšťa sa do nepriepustného podložia vopred vybudovanou tesniacou clonou. Buduje sa sypaním po vrstvách súčasne s budovaním statickej (nosnej) časti priehrady. Po obidvoch stranách jadra priehrady sa ukladá jednovrstvový alebo viacvrstvový filter. Použitie tuhých materiálov (betón, oceľ a i.) je menej vhodné. Ak je skalné podložie blízko pod povrchom, možno stavať napr. železobetónové jadro priehrady založené priamo na skale a zhotovené v predstihu na celú výšku priehrady.

Zverejnené v novembri 2013.

Jadro priehrady [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jadro-priehrady