Jablunkovské medzihorie

Text hesla

Jablunkovské medzihorie, česky Jablunkovské mezihoří — geomorfologický celok patriaci do oblasti Západné Beskydy na hranici Slovenska a Česka v blízkosti hranice s Poľskom. Väčšina územia sa rozprestiera v Česku (Sliezsku), na Slovensko zasahuje juhovýchodným okrajom. Budovaný silno zvrásnenými paleogénnymi flyšovými pieskovcami, ílovcami a zlepencami. Prevláda hladko modelovaný vrchovinný reliéf, najvyššie vrchy presahujú 800 m n. m., najvyšší vrch Gírová, 840 m n. m. (na českej strane). Územím prechádza rozvodie Čierneho mora (vody doň odvádza Čierňanka, ľavostranný prítok Kysuce) a Baltského mora (vody doň odvádza rieka Olše). Nižšie časti pohoria patria do mierne teplej, vyššie časti do chladnej klimatickej oblasti s teplotami v januári -5 °C až -6 °C, v júli 14 °C až 16 °C a s ročným úhrnom zrážok 900 – 1 000 mm. Prevládajúcim pôdnym typom je kambizem. Záp. časť je väčšinou zalesnená, odlesnené územia sa využívajú ako lúky, pasienky a orná pôda. Zvyšky roztrateného osídlenia.

Zverejnené v novembri 2013.

Jablunkovské medzihorie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablunkovske-medzihorie