Jablonica

Text hesla

Jablonica — obec v okrese Senica v Trnavskom kraji na nive Myjavy na pomedzí Záhorskej nížiny a Malých Karpát, 208 m n. m.; 2 235 obyvateľov (2018). V záhorskej časti vznikol na treťo- a štvrtohorných uloženinách rovinný, prevažne odlesnený povrch prechádzajúci smerom do Malých Karpát do zalesnenej vrchoviny.

Obec písomne doložená 1262 ako Jobluncha, 1336 Jabloncha, Jablonchaza, Jabluncza, Jabluniza, 1560 Jablanice, 1561 Ablanowecz, 1773 Jabloncza, Jablonitz, Jablonicza, 1786 Jabloncza, Jablonicz, 1808 Jabloncza, Jablonitz, Jablonica, 1863 – 73 Jablonca, 1877 – 1907 Jablonic, 1913 Jablánc, 1920 Jablonica.

Patrila hradu Hlohovec, neskôr hradu Korlátka a viacerým zemepánom (Aponiovcom, Bošániovcom, Pongrácovcom, Motešickovcom), od 1846 rodine Windischgrätzovcov. R. 1663 ju spustošili Turci. R. 1704 bolo v chotári obce povstalcami Františka II. Rákociho porazené cisárske vojsko. R. 1906 ju postihlo zemetrasenie. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Archeologické nálezy: železný kosák a novoveká minca z neznámej polohy. Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa (1729 – 52 na mieste staršieho, stredovekého pravdepodobne zo 14. stor. a barokový zo 17. stor., hodnotný dobre zachovaný pôvodný barokový interiér s viacerými oltármi z obdobia výstavby kostola), barokový kaštieľ (pôvodne vybudovaný koncom 16. stor., v 2. pol. 17. stor. prestavaný) s parkom (17. stor.) a barokovou hospodárskou budovou (18. stor.), pri kostole barokové súsošie kalvárie (1756 – 58), baroková socha sv. Jána Nepomuckého (1721), socha Panny Márie (1866).

Text hesla

Jablonica — obec v okrese Senica v Trnavskom kraji na nive Myjavy na pomedzí Záhorskej nížiny a Malých Karpát, 208 m n. m.; 2 235 obyvateľov (2018). V záhorskej časti vznikol na treťo- a štvrtohorných uloženinách rovinný, prevažne odlesnený povrch prechádzajúci smerom do Malých Karpát do zalesnenej vrchoviny.

Obec písomne doložená 1262 ako Jobluncha, 1336 Jabloncha, Jablonchaza, Jabluncza, Jabluniza, 1560 Jablanice, 1561 Ablanowecz, 1773 Jabloncza, Jablonitz, Jablonicza, 1786 Jabloncza, Jablonicz, 1808 Jabloncza, Jablonitz, Jablonica, 1863 – 73 Jablonca, 1877 – 1907 Jablonic, 1913 Jablánc, 1920 Jablonica.

Patrila hradu Hlohovec, neskôr hradu Korlátka a viacerým zemepánom (Aponiovcom, Bošániovcom, Pongrácovcom, Motešickovcom), od 1846 rodine Windischgrätzovcov. R. 1663 ju spustošili Turci. R. 1704 bolo v chotári obce povstalcami Františka II. Rákociho porazené cisárske vojsko. R. 1906 ju postihlo zemetrasenie. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Archeologické nálezy: železný kosák a novoveká minca z neznámej polohy. Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa (1729 – 52 na mieste staršieho, stredovekého pravdepodobne zo 14. stor. a barokový zo 17. stor., hodnotný dobre zachovaný pôvodný barokový interiér s viacerými oltármi z obdobia výstavby kostola), barokový kaštieľ (pôvodne vybudovaný koncom 16. stor., v 2. pol. 17. stor. prestavaný) s parkom (17. stor.) a barokovou hospodárskou budovou (18. stor.), pri kostole barokové súsošie kalvárie (1756 – 58), baroková socha sv. Jána Nepomuckého (1721), socha Panny Márie (1866).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jablonica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonica