Jablonica

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Jablonica, baroková kalvária, 1756 – 58

Text hesla

Jablonica — obec v okrese Senica v Trnavskom kraji na nive Myjavy na pomedzí Záhorskej nížiny a Malých Karpát, 208 m n. m.; 2 258 obyvateľov (2021). V záhorskej časti vznikol na treťo- a štvrtohorných uloženinách rovinný, prevažne odlesnený povrch prechádzajúci smerom do zalesnenej vrchoviny Malých Karpát.

Obec písomne doložená v roku 1262 ako Jobluncha, 1336 Jabloncha, Jablonchaza, Jabluncza, Jabluniza, 1560 Jablanice, 1561 Ablanowecz, 1773 Jabloncza, Jablonitz, Jablonicza, 1786 Jabloncza, Jablonicz, 1808 Jabloncza, Jablonitz, Jablonica, v rokoch 1863 – 73 Jablonca, 1877 – 1907 Jablonic, v roku 1913 Jablánc, 1920 Jablonica.

Patrila hradu Hlohovec, neskôr hradu Korlátka a viacerým zemepánom (Aponiovcom, Bošániovcom, Pongrácovcom, Motešickovcom), od roku 1846 rodine Windischgrätzovcov. V roku 1663 ju spustošili Turci. V roku 1704 bolo v chotári obce povstalcami Františka II. Rákociho porazené cisárske vojsko. V roku 1906 ju postihlo zemetrasenie. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom.

Archeologické nálezy: železný kosák a novoveká minca z neznámej polohy.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa (1729 – 52 na mieste staršieho, stredovekého – pravdepodobne zo 14. stor. – a barokový zo 17. stor., hodnotný dobre zachovaný pôvodný barokový interiér s viacerými oltármi z obdobia výstavby kostola), barokový kaštieľ (pôvodne vybudovaný koncom 16. stor., v 2. polovici 17. stor. prestavaný) s parkom (17. stor.) a barokovou hospodárskou budovou (18. stor.), pri kostole barokové súsošie kalvárie (1756 – 58), baroková socha sv. Jána Nepomuckého (1721), socha Panny Márie (1866).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 23. februára 2023.

Jablonica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonica