izohypsa

Text hesla

izohypsa [gr.] —

1. kartogr. čiara spájajúca na mape miesta s rovnakou nadmorskou výškou; → vrstevnica;

2. meteorol. a) absolútna izohypsa — čiara spájajúca miesta s rovnakou výškou štandardnej izobarickej hladiny nad hladinou mora vyjadrenou v geopotenciálnych metroch; b) relatívna izohypsa — čiara spájajúca miesta s rovnakou vertikálnou vzdialenosťou dvoch izobarických hladín (t. j. miesta s rovnakou hrúbkou vrstvy vzduchu medzi dvoma izobarickými hladinami vyjadrenou v geopotenciálnych metroch).

Zverejnené v novembri 2013.

Izohypsa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izohypsa