izoelektrický bod

Text hesla

izoelektrický bod — hodnota pH roztoku označovaná pI alebo pH(I), pri ktorej amfión alebo koloidná častica nesie nulový výsledný elektrický náboj, a preto sa účinkom elektrického poľa nepohybuje. Izoelektrický bod je charakteristický pre každý amfión (zwitterión). Ak je hodnota pH roztoku menšia než hodnota pI daného amfiónu, celkový náboj molekuly je kladný a v elektrickom poli častica migruje ako katión, ak je hodnota pH roztoku väčšia než hodnota pI, celkový náboj molekuly je záporný a častica migruje ako anión. V oblasti pH = pI sa výsledný náboj molekuly rovná nule, t. j. správa sa ako neionizovaná častica a jej pohyb sa zastaví. Táto vlastnosť amfiónov sa využíva pri ich separácii technikou izoelektrickej fokusácie.

Text hesla

izoelektrický bod — hodnota pH roztoku označovaná pI alebo pH(I), pri ktorej amfión alebo koloidná častica nesie nulový výsledný elektrický náboj, a preto sa účinkom elektrického poľa nepohybuje. Izoelektrický bod je charakteristický pre každý amfión (zwitterión). Ak je hodnota pH roztoku menšia než hodnota pI daného amfiónu, celkový náboj molekuly je kladný a v elektrickom poli častica migruje ako katión, ak je hodnota pH roztoku väčšia než hodnota pI, celkový náboj molekuly je záporný a častica migruje ako anión. V oblasti pH = pI sa výsledný náboj molekuly rovná nule, t. j. správa sa ako neionizovaná častica a jej pohyb sa zastaví. Táto vlastnosť amfiónov sa využíva pri ich separácii technikou izoelektrickej fokusácie.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izoelektrický bod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izoelektricky-bod