Ivanice

Text hesla

Ivanice, Iványi — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v južnej časti Rimavskej kotliny, 167 m n. m.; 277 obyvateľov, 14,8 % slovenskej, 70,4 % maďarskej národnosti (2017). Väčšinou pahorkatinné odlesnené územie. Obec písomne doložená 1245 ako Iwan, 1427 Ivanfalua, 1773 Iványi, 1786 Iwanyi, 1808, 1863 – 1902 Iványi, 1907 – 13 Balogiványi, 1920 Ivanovce, 1927 – 38 Ivanice, Iványi, 1938 – 45 Balogiványi, 1945 – 1948 Ivanice, Iványi, 1948 Ivanice. R. 1245 ju získali synovia Milostu a ich potomkovia ju vlastnili do 16. stor., potom patrila Séčiovcom, neskôr Koháriovcom a Koburgovcom. Počas tureckých vojen sa čiastočne vyľudnila. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1938 – 44 boli Ivanice pripojené k Maďarsku. Súčasťou Ivaníc bola obec Comporovo (doložená 1409 ako Chomporhaza, 1582 Czomporhaza alias Juanik), ktorá patrila Beléniovcom a bola zničená Turkami. Archeologické nálezy: v chotári obce na viacerých polohách sídliská z neolitu (kultúra s východnou lineárnou keramikou, bukovohorská kultúra), z mladšej a neskorej bronzovej doby (pilinská a kyjatická kultúra), z laténskej a rímskej doby, ako aj z obdobia raného (8. stor.) a vrcholného stredoveku (11. – 12. stor.). Klasicistický reformovaný kostol (1797, upravený v 20. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. júla 2018.

Ivanice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanice