Ivančiná

Text hesla

Ivančiná — obec v okrese Turčianske Teplice v Žilinskom kraji v južnej časti Turčianskej kotliny, 465 m n. m.; 83 obyvateľov (2017); miestne časti: Dvorec, Ivančiná. Prevažne odlesnené pahorkatinné územie. Písomne doložená 1360 ako de Konopey, 1391 Kanapotu, 1392 Iwankafolua, 1414 Konotopa, 1423 Konotopa, Iwankafalva, 1430 Konothaba, 1469 Iwanka, 1536 Iwanchynffalva, 1736 Iwanka-Falwa, Sclavorum dialecto Iwanczina, 1773 Ivánkofalva, Iwanczina, 1786 Iwankofalwa, Iwančina, 1808 Ivánkafalva, Iwančiná, 1863 – 82 Ivánkafalu, 1888 – 1902 Ivánkofalu, 1907 Ivánkófalu, 1913 Ivánkafalva, 1920 Ivančiná. Patrila Namslavovcom, od 1430 Bodovcom, neskôr Turóciovcom a Ňáriovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1991 bola k Ivančinej pričlenená obec Dvorec (doložená 1262 ako terra Doboz, 1412 de Vdwarz, 1437 de Konczekfalwa, 1489 Konchek de Dworcz, 1500 Kontchek de Dworetz, 1504 Koncsek de Wdwarcz, 1520 Dworwcz alio nomine Koncsekffalwa, 1786 Dworecz, 1808 Dvorecz, Dwořec, 1863 – 1907 Dvorec, 1913 Turócudvard, 1920 – 91 Dvorec), ktorá 1262 patrila Dobozovcom. Po ich vymretí (1342) zdedil ich majetok Michal, vnuk Namslava. Od 15. stor. mali vlastníci Dvorca prídomok z Dvora alebo z Končekovej. Tomuto rodu patrila obec do 19. stor. Archeologické nálezy: stopy sídlisk z halštatskej a laténskej doby, v lokalite Krátiny skúmané slovanské sídlisko z 9. stor. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (gotický z 1. polovice 14. stor., upravený po 1430 a v 17. stor.), evanjelický a. v. kostol (1920 – 30, postavený na mieste staršieho z 18. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. júla 2018.

Ivančiná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivancina