Itelmeni

Text hesla

Itelmeni, zastarano Kamčadali, vlastným menom Itenmen — národnosť žijúca vo východnej časti Sibíri na západe polostrova Kamčatka v Kamčatskom kraji, ako aj v Magadanskej a Sachalinskej oblasti, Chabarovskom a Prímorskom kraji i v Čukotskom autonómnom okruhu Ruskej federácie; 3-tis. (2010). Prvé zmienky o Itelmenoch pochádzajú z konca 17. stor., keď obývali celú Kamčatku a spoločne s Ainuami i časť severnej skupiny Kurilských ostrovov (Šumšu, Paramušir) a žili na neolitickej úrovni – používali len kamenné a kostené nástroje. Základným spôsobom obživy bol lov (morské cicavce, medvede, sobole, horské ovce) a rybolov (najmä lososy), rozšírený bol i zber divorastúcich rastlín, od konca 18. stor. pod vplyvom Rusov i pastierstvo a v menšej miere poľnohospodárstvo. Náboženstvo: pôvodne animizmus, v súčasnosti zväčša pravoslávie. Hovoria itelmenským jazykom, itelmenčinou (itenmen; pôvodne mal 4 dialekty), ktorý patrí k paleoázijským jazykom čukotsko-kamčatskej jazykovej rodiny (→ čukotsko-kamčatské jazyky; väčšina Itelmenov je dvojjazyčná, okrem materčiny ovláda i ruštinu). Zapisuje sa cyrilikou.

Zverejnené v novembri 2013.

Itelmeni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itelmeni