Itard, Jean Marc Gaspard

Popis ilustrácie

Jean Marc Gaspard Itard

Text hesla

Itard [itár], Jean Marc Gaspard, 24. 4. 1774 Oraison, departement Alpes-de-Haute-Provence, Francúzsko – 5. 7. 1838 Paríž — francúzsky lekár a pedagóg sluchovo postihnutých. Od 1796 vykonával lekársku prax, od 1800 chirurg vo vojenskej nemocnici Val de Grâce, neskôr vedúci lekár v Štátnom ústave pre nepočujúcu mládež v Paríži (Institut national de jeunes sourds de Paris). Od 1821 člen Académie royale de médecine, 1816 – 32 redigoval viacero odborných lekárskych časopisov. Zameriaval sa na skúmanie sluchového orgánu a jeho porúch. Vynašiel prístroj na prefukovanie Eustachovej trubice, tzv. Eustachov katéter (aj Itardova cievka). Priekopník otorinolaryngológie a sluchovej výchovy, zaviedol nové metódy vzdelávania ľudí so sluchovým postihnutím, napr. monosenzorické cvičenia, nácvik akustickej diferenciácie rozličných zvukov, využívanie zvyškov sluchu (individuálnou formou), používanie sluchových trubíc a aplikovanie rytmicko-hudobných cvičení. Autor prvej učebnice z oblasti otorinolaryngológie Rozprava o ušných chorobách a poruchách sluchu (Traité des maladies de l’oreille et de l’audition, 1821). R. 1801 – 07 sa venoval výchove spoločensky neadaptovaného a výrazne zaostalého chlapca (známeho ako divý chlapec z Aveyronu), ktorý do svojich 11 rokov žil sám mimo ľudskej civilizácie v lesoch južného Francúzska. Výsledky tohto pokusu zhrnul v lekárskej štúdii Písomná správa o Viktorovi z Aveyronu (Mémoire et rapport sur Victor de l’Aveyron, 1801). Vypracovaním špeciálneho výchovného programu pre tohto chlapca Itard položil základy špeciálnej výchovy osôb s mentálnym postihnutím (v jeho práci pokračoval Edouard Onesimus Sequin, *1812, †1880).

Zverejnené v novembri 2013.

Itard, Jean Marc Gaspard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itard-jean-marc-gaspard