Istebné

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Istebné — obec v okrese Dolný Kubín v Žilinskom kraji na pomedzí Malej Fatry a Oravskej vrchoviny, 500 m n. m.; 1 320 obyvateľov (2023). Územie má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené.

V minulosti bola obec sídlom najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu ferozliatin – Oravských ferozliatinárskych závodov, a. s. Výroba bola v roku 2023 zastavená a hutnícka výroba presunutá do Oravského Podzámku (prevádzka Široká v miestnej časti Široká). Južným okrajom obce prechádza cesta I. triedy Párnica – Dolný Kubín a železničná trať Kraľovany – Trstená.

Obec je písomne doložená v roku 1316 ako Iztebna, 1382 Istebnek, 1444 Istebna, 1475 Isztebne, 1773 Isztebne, Istebne, 1786 Isztebne, 1808 Isztebnye, Istebné, v rokoch 1863 – 1913 Isztebne, v roku 1920 Istebné.

Do polovice 18. stor. patrila Dávidovcom, neskôr Čilagiovcom, od roku 1804 Ambróziovcom. V roku 1681 tam vznikla evanjelická a. v. farnosť a škola, ktorú navštevoval aj Ján Seberíny. Počas SNP tam v rokoch 1944 – 45 pôsobilo silné partizánske hnutie. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1952 tam bol založený hutnícky závod Kovohuty (od 1972 názov Oravské ferozliatinárske závody, od 1999 OFZ, a. s.).

Archeologické nálezy: v polohe Hrádok hradisko zo staršej a z mladšej železnej doby (oravská skupina, púchovská kultúra), hromadný nález bronzových ozdôb.

Stavebné pamiatky: drevený zrubový evanjelický artikulárny kostol (pôvodne kaplnka z 1686, 1730 rozšírená a prestavaná do súčasnej podoby s pôdorysom v tvare pretiahnutého gréckeho kríža; barokový interiér), zvonica (1731); kaštieľ (2. polovica 18. stor., prestavaný v 2. polovici 20. stor.); kaštieľ (koniec 18. stor., prestavaný v 2. polovici 20. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 10. januára 2024.

Istebné [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istebne