Isména

Text hesla

Isména, starogr. Isméné — v gréckej mytológii dcéra kráľa Oidipa a jeho manželky (a matky) Iokasty, sestra Antigony, Eteokla a Polyneika. Po vyhnaní Oidipa z Téb Isména s Antigonou nedokázali zabrániť bratovražednému sporu o moc medzi Eteoklom a Polyneikom. Isména bola tragikmi vnímaná ako opak hrdinskej Antigony, odvážne však chcela prijať trest smrti od vtedajšieho tébskeho vládcu, strýka Kreonta (Kreón), ktorý Antigonu odsúdil za pochovanie Polyneika; napokon biedne žila v Kreontovom paláci. Postava Sofoklových tragédií Antigona a Oidipus na Kolóne.

Zverejnené v novembri 2013.

Isména [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ismena