islandský vápenec

Text hesla

islandský vápenec, islandský kalcit, dvojlomný vápenec, dvojlomný kalcit — číry kryštál kalcitu so schopnosťou polarizovať svetelný lúč (dvojlom). V dutinách bazaltov na Islande (pôvodné miesto ťažby — odtiaľ názov) sa vyskytuje vo forme obrovských kryštálov s hmotnosťou niekoľko ton. V súčasnosti sa ťaží najmä v USA, Mexiku a i. V minulosti sa používal najmä na výrobu optických súčastí (hranolov) polarizačných mikroskopov (postupne nahrádzaný priemyselne vyrábanými polaroidmi).

Zverejnené v novembri 2013.

Islandský vápenec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/islandsky-vapenec