irokézske jazyky

Text hesla

irokézske jazyky — skupina severoamerických indiánskych jazykov zaraďovaná do makrosiouxskej jazykovej rodiny. Delí sa na 2 vetvy: južnú, zastúpenú jazykom cherokee, a severnú, pozostávajúcu z niekoľkých podskupín, a to tuskarorsko-nottowayskej (jazyky tuscarora a nottoway), laurentijskej (jazyk laurentian), hurónskej (jazyky wendat/wyandot, erie, neutral/chonnonton a tionontati), jazykov pôvodných piatich národov Ligy Irokézov (seneca, cayuga, oneida, onondaga, mohawk) a jazyka susquehanna. Niekoľko ďalších zaniknutých jazykov severnej podskupiny (meherrin, wenro, coree, neusiok) je známych iba z kusých záznamov. Jazyky pôvodných piatich národov Ligy Irokézov sú podobné na 25 – 80 %, jazyky cherokee a tuscarora sú im podobné len 0 – 5 %. Irokézskymi jazykmi v súčasnosti hovorí okolo 100-tis. ľudí (väčšina je dvojjazyčná, okrem materčiny ovláda i angličtinu alebo francúzštinu), najmä v severovýchodnej časti Severnej Ameriky (oblasť Veľkých jazier).

Zverejnené v novembri 2013.

Irokézske jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irokezske-jazyky