Iridium

Text hesla

Iridium — nadnárodný poskytovateľ hlasových a dátových služieb so sídlom v McLean (Virgínia, USA). Vznikol 2001 zo zbankrotovanej spoločnosti Iridium LLC založenej 1991. Spojenie zabezpečuje družicový systém Iridium, ktorý pozostáva zo 66 aktívnych a 14 záložných komunikačných družíc, ako aj z pozemských zariadení; satelitné telefóny pracujú v pásme 1 616,0 – 1 626,5 MHz. Družice boli na obežnú dráhu okolo Zeme vo výške 780 km a so sklonom 86,4° vynášané 1998 – 2002, na šiestich orbitálnych dráhach (na každej je 11 družíc) sú umiestnené tak, aby v ľubovoľnom čase poskytovali hlasové a dátové služby na celej zemeguli vrátane polárnych oblastí, oceánov a leteckých trás (každá družica obletí Zem za 100 minút). Názov Iridium je odvodený z názvu prvku s protónovým číslom 77 – irídium, pretože pôvodný plánovaný počet družíc mal byť 77.

Zverejnené v novembri 2013.

Iridium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iridium