Íri

Text hesla

Íri

1. vlastným menom Muintir na hÉireann, na hÉireannaig, na Gaeil — keltský národ tvoriaci väčšinu obyvateľstva republiky Írsko (4,5 mil., 2011) a Severného Írska (územie Spojeného kráľovstva; 1,8 mil., 2011). Mimo nich žijú najmä (v dôsledku masovej emigrácie v 19. a na začiatku 20. stor.) v USA, Anglicku, Škótsku, vo Walese, na ostrove Man, v Austrálii, Španielsku, Argentíne a na Novom Zélande; celkove asi 8 mil. Náboženstvo: katolíci (prevažne v Írskej republike, 87 % obyvateľstva) a protestanti (v Severnom Írsku, 60 %). Íri sú potomkami keltských kmeňov, ktoré sa na ostrov prisťahovali v 4. – 3. stor. pred n. l. a asimilovali pôvodné obyvateľstvo – Piktov (starobylá Kniha o podmanení Írska, Lebor Gabála Érenn, 11. stor., sa zmieňuje o synoch Golama, nazývaného aj Míleadh či Míl Espáine, Eremonovi, Eberovi a Amerginovi pochádzajúcich údajne zo súčasného Španielska, ktorí v dobe Alexandra III. Veľkého dobyli túto krajinu, keď porazili tajomný národ Tuatha Dé Dannan). Ako etnikum sa Íri sformovali v priebehu 8. – 12. stor. (na jeho zložení sa okrem Keltov podieľali i Normani a Anglosasi) a ako národ v 18. – 19. stor. počas odboja proti britskej nadvláde. Hovoria anglickým a írskym jazykom;

2. súhrnné označenie všetkého obyvateľstva republiky Írsko a Severného Írska (územie Spojeného kráľovstva) bez ohľadu na národnosť a materinský jazyk.

Zverejnené v novembri 2013.

Íri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iri