iredentizmus

Text hesla

iredentizmus [tal.], iredenta — politické hnutie alebo stanovisko požadujúce oddelenie územia od jedného štátu a pripojenie k druhému (obyčajne k územiu žiadateľa). Zdôvodnením iredentizmu (reálnym alebo fabulovaným) je etnická príslušnosť obyvateľov daného územia alebo niekdajšie historické spojenie. Pojem iredentizmus pochádza z Talianska z čias, keď vznikla snaha o pripojenie rakúsko-uhorských území, ktoré sa nestali súčasťou talianskeho štátu 1860 – 70, ale mali naň etnickú alebo historickú väzbu (Tirolsko, Istria, Dalmácia, Terst). Pojem Italia irredenta označoval (ešte) nezískané, neoslobodené územie Talianska. V slovenskom kontexte je známy pojem maďarský iredentizmus – oficiálne úsilie Maďarska 1919 – 45 zmocniť sa viacerých území bývalého uhorského štátu, ktoré sa po 1. svetovej vojne nestali súčasťou nového maďarského štátu, ale Československa (príležitostne sú na Slovensku z tohto úmyslu obviňovaní aj súčasní predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku, ako aj politickí predstavitelia Maďarska). V súčasnosti teritoriálne nároky, ktoré môžu byť charakterizované ako iredentizmus, má napr. Argentína voči Spojenému kráľovstvu (Falklandy), Pakistan voči Indii (Kašmír) alebo republika Komory voči Francúzsku (ostrov Mayotte). Keďže takmer všetky hranice medzi štátmi sa utvárali počas dlhého vývoja, všeobecné uplatnenie iredentistického prístupu by viedlo k nikdy sa nekončiacim vzájomným nárokom a protinárokom.

Zverejnené v novembri 2013.

Iredentizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iredentizmus